Tur Virtual

Scopul şi obiectul de activitate

Centrul îşi desfăşoară activitatea în principal, pe bază de programe şi proiecte elaborate de conducerea acestuia, în concordanţă cu strategiile culturale şi educativ-formative stabilite de autoritatea în subordinea căreia funcţionează, respectiv Consiliul Judeţean Iaşi, urmărind cu consecvenţă în principal, realizarea următoarelor obiective:

 • oferirea de produse şi servicii culturale diverse pentru satisfacerea nevoilor culturale comunitare, în scopul creşterii gradului de acces şi de participare a cetăţenilor la viaţa culturală;
 • conservarea, cercetarea, protejarea, transmiterea, promovarea şi punerea în valoare a culturii tradiţionale şi a patrimoniului cultural imaterial;
 • educaţia permanentă şi formarea profesională continuă de interes comunitar în afara sistemelor formale de educaţie.

În scopul promovării, conservării şi punerii în valoare a culturii tradiţionale, a tradiţiilor şi obiceiurilor populare, Centrul desfăşoară următoarele activităţi:

 • cercetează, conservă, valorifică şi promovează cultura tradiţională şi creaţia populară contemporană;
 • propune statutul de zonă protejată şi persoanele care pot primi titlul de „tezaure umane vii”, ca şi componente ale patrimoniului cultural imaterial de pe raza administrativ-teritorială a judeţului Iaşi;
 • elaborează baza de date judeţeană şi valori privind starea actuală a actelor şi faptelor de cultură populară tradiţională;
 • elaborează programe de revitalizare, transmitere, învăţare şi promovare a meseriilor tradiţionale: olărit, cusături, ţesături, împletituri, cioplituri, sculpturi în lemn, os, corn, piatră, pictură, ş.a.;
 • elaborează programe de revitalizare şi promovare a unor domenii ale culturii populare tradiţionale (teatru popular, dans popular, muzică, etc.);
 • elaborează şi derulează proiecte de editare şi difuzare a materialelor şi lucrărilor de specialitate realizate pe orice fel de suport;
 • efectuează cu mijloacele din dotare, transportul artiştilor amatori din judeţ, a artiştilor plastici, meşteşugarilor, a formaţiilor artistice şi personalului propriu care participă la manifestări culturale din judeţ şi din ţară;
 • Centrul iniţiază, sprijină şi coordonează constituirea şi pregătirea formaţiilor artistice de amatori din judeţul Iaşi cu un înalt caracter de reprezentativitate prin valoarea şi autenticitatea componenţilor şi a repertoriului abordat, în vederea participării acestora la manifestări culturale locale, zonale, naţionale şi internaţionale.