Târgul de ceramică românească „Cucuteni 5000” este un proiect derulat sub patronajul Consiliului Județean Iași, ce are ca scop cunoaşterea şi valorificarea acestui important domeniu al culturii populare tradiţionale, precum şi permanentizarea dimensiunilor artistice relevante din cele mai cunoscute centre de olărit de pe cuprinsul ţării, din Republica Moldova și Ucraina.
Avându-se în vedere, totodată, evidenţierea particularităţilor stilistice şi morfologice ale acestui străvechi meşteşug, în amintirea a doi meșteri olari din județul Iași, Toader Nica și Ion Diaconu, care au păstrat cu cinste tradiția olăritului la Poiana Deleni și Tansa, Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Iași acordă, an de an, două premii pentru ceramică utilitară și ceramică artistică.

Foto