Legislația care generează activitatea

– OUG nr. 118 din 2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale cu modificările și completările ulterioare,,
– OUG 189/2008 privind managementul institutiilor de spectacole sau concerte, muzeelor si colectiilor publice, bibliotecilor si al asezamintelor culturale de drept public.
– Legea nr. 500 din 11 iulie 2002 privind finanţele publice cu modificările și completările ulterioare,

– Legea contabilității nr. 82/1991 cu modificările și completările ulterioare,

– Ordonanța nr. 51 din 1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor şi proiectelor culturale cu modificările și completările ulterioare,

– LEGE-CADRU nr. 153 din 28 iunie 2017
privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice cu modificările și completările ulterioare,

– HOTĂR RE nr. 1.336 din 28 octombrie 2022
pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice cu modificările și completările ulterioare,

– ORDIN nr. 1.792 din 24 decembrie 2002
pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenta şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale cu modificările și completările ulterioare,

– ORDIN nr. 923 din 11 iulie 2014 (*republicat*)pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu cu modificările și completările ulterioare,

– LEGE nr. 98 din 19 mai 2016 privind achiziţiile publice cu modificările și completările ulterioare,

– ORDIN nr. 2.634 din 5 noiembrie 2015 privind documentele financiar-contabile cu modificările și completările ulterioare,

– ORDIN nr. 1.917 din 12 decembrie 2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia cu modificările și completările ulterioare