Personalul Centrului se structurează în personal de conducere, personal de specialitate şi personal auxiliar.