Acţiune etnoculturală complexă, festivalul vizează cunoaşterea şi valorificarea, pe mai multe planuri, a patrimoniului de datini şi obiceiuri păstrate şi practicate în cadrul Sărbătorilor de iarnă, avînd ca repere fundamentale Crăciunul şi Anul Nou. Stimulaţi de bogăţia fără egal a acestor datini în spaţiul moldovenesc, organizatorii festivalului de la Iaşi manifestă un interes constant pentru promovarea şi evidenţierea acestor valori din cele mai importante zone folclorice ale ţării, precum şi din comunităţile româneşti aflate dincolo de graniţe.
Festivalul de la Iaşi se constituie într-un bun prilej de rememorare a atmosferei satului tradiţional, de întîlnire şi reîntîlnire cu frumuseţea măştilor (Capre, Cerbi, Urşi, Berbeci, Căiuţi, etc), cu sobrietatea magilor din alaiurile Irozilor, cu naturaleţea colindelor şi a pluguşoarelor, cu insolita prezenţă a trupelor haiduceşti etc.